Hvordan vælger man miljøvenlig maling?

Hvordan vælger man miljøvenlig maling?

14. februar 2023 Slået fra Af Camping Eksperten

Svanemærket maling er en type maling, der er blevet tildelt det officielle nordiske miljømærke “Svanemærket”. Svanemærket er en miljømærkningsordning, der hjælper forbrugere med at træffe mere bæredygtige valg. Dette mærke angiver, at malingen opfylder strenge miljømæssige og sundhedsmæssige krav og er mindre skadelig for både miljøet og mennesker.

Hvad er Svanemærket maling?

Svanemærket er en frivillig ordning, og produkter og serviceydelser, der ønsker at opnå mærket, skal gennemgå en række miljømæssige og sundhedsmæssige kriterier og bestå en uafhængig tredjeparts verifikation. For at opnå Svanemærket skal malingen opfylde en række strenge krav til blandt andet indholdet af farlige stoffer og udledning af flygtige organiske forbindelser (VOC).

Mindre skadelig og mere miljøvenlig maling med Svanemærket

Generelt er moderne maling mindre giftig og mere miljøvenlig end i gamle dage. Opløsningsmidler, som stadig findes i nogle malinger og lakker, kan have en negativ påvirkning på hjernen og nervesystemet, hvis de indåndes i store mængder over en længere periode. Dette kaldes også “malerhjerne” eller “organisk opløsningsmiddelforgiftning”. Maling med Svanemærket er lavet med tanke på miljøet og indeholder færre farlige kemikalier. Ved at vælge svanemærket maling kan du bidrage til at mindske belastningen af miljøet og reducere risikoen for sundhedsskadelige påvirkninger i hjemmet.

Svanemærket gør det let at træffe bæredygtige valg

Svanemærket blev oprindeligt oprettet i Danmark i 1989 og er siden blevet udvidet til at dække hele Norden (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island). Svanemærket er et velkendt og respekteret mærke, der anvendes af forbrugere, virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at træffe mere bæredygtige valg og bidrage til at beskytte miljøet og sundheden.

 

Svanemærket er en del af en bredere indsats for at reducere miljøbelastningen fra produkter og tjenester, og mærkningen hjælper forbrugere med at træffe mere informerede valg, der kan være med til at fremme bæredygtig produktion og forbrug. Svanemærket tager hensyn til hele produktets livscyklus, fra produktion til bortskaffelse, og kræver, at producenterne opfylder strenge miljøkrav og sikrer, at malingen er sikker for både mennesker og miljøet